WelComeToAli AtaeiWeb Site


منابع تامين مالي سرمايه در گردش افزايش سود افزايش بهره وري
خانه تدریس دوره های آموزشی
تدریس دوره های آموزشی
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 Microsoft Office Project دوره آموزشی
2 Primavera P3 Project Planner دوره آموزشی
3 Primavera P6 Project Management1 دوره آموزشی
4 Primavera P6 Project Management2 دوره آموزشی
5 PMBOK-2008 مديريت پروژه براساس استاندارد
6 COMFARIIIارزيابي اقتصادي پروژه‌ها با استفاده از نرم افزار
7 Business Plan و Feasibility Study دوره آموزشی
 


راه اندازی شده توسط WWW.Ali Ataei.COM.